Kijk vooral even bij "NIEUWS" voor de actuele onderwerpen.

ANBI 

Naam                        

LNMH.      Landschap - Natuur en Milieu in Haaren

RSIN Fiscaal nummer        (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

805843875.

Contact gegevens           

Klik HIER

Doelstelling                    

Klik HIER

Hoofdlijnen beleidsplan   

Klik HIER

Bestuurssamenstelling  

Zie hoofdstuk bestuur.    klik HIER

Namen bestuursleden      

Zie hoofdstuk bestuur.    Klik HIER

Beloningsbeleid      

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, noch zijn leningen of iets dergelijks verstrekt.

Alleen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. 

 Verslag uitgevoerde activiteiten 2016 - 2017 

Klik HIER

Staat van baten en lasten 2015         

Klik HIER

Staat van baten en lasten 2016

Klik HIER