Naam                        

LNMH. Aktief       Landschap - Natuur en Milieu in Haaren

RSIN Fiscaal nummer        (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

853956389.

Contact gegevens           

KLIK HIER

Doelstelling   

Klik HIER

Hoofdlijnen beleidsplan   

Klik HIER

Bestuurssamenstelling  

Zie hoofdstuk bestuur.    klik HIER

Namen bestuursleden      

Zie hoofdstuk bestuur.    Klik HIER

Beloningsbeleid      

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, noch zijn leningen of iets dergelijks verstrekt.

Alleen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. 

 Verslag uitgevoerde activiteiten 2016-2017 

Klik HIER

Staat van baten en lasten-2015     

Klik HIER

Staat van baten en lasten-2016

klik HIER

Kijk vooral even bij "NIEUWS" voor de actuele onderwerpen.