Bij de gemeentewerf in Haaren

staat de biodiversiteitsheg.