de webmaster

 

Er is dringend behoefte aan een nieuwe webmaster

Naast affiniteit met het milieu is kennis van Joomla onontbeerlijk.

Graag een bericht naar het bestuur.